Skip to main content

    Składam ofertę zakupu mieszkania Nr 12 położonego przy ulicy Kalwaryjskiej 72 na poniższych warunkach (tylko transkacje gotówkowe):