Skip to main content
KRAKÓW, KALWARYJSKA 72

Zakres Prac Remontowych

Założenia projektowe uwzględniają prace budowlane m.in. w poniższych zakresach:

  • Remont/przebudowa elewacji frontowej, elewacji od strony podwórza, piwnic;
  • Wykonanie wymiennikowni lub kotłowni z wykorzystaniem sieci MPEC;
  • Wymiana instalacji elektrycznej, WOD-KAN w częściach wspólnych budynku (bez rozprowadzania instalacji w lokalach);
  • Przebudowa instalacji gazowej lub jej likwidacja w częściach wspólnych budynku (w zależności od możliwości budowy kotłowni z sieci MPEC);
  • Remont instalacji wentylacji;
  • Remont/rozbudowa ścian, stropów, poddaszy, balkonów, klatek schodowych;
  • Wykonanie miejsc na rowery w obrębie podwórka;
  • Wymiana konstrukcji i poszycia dachu;
  • Budowa stropu pomiędzy ostatnim piętrem a poddaszem.

Finansowanie prac zapewnione będzie poprzez kredyt bankowy zaciągnięty przez Wspólnotę Mieszkaniową. Miesięczna opłata na pokrycie raty kredytu Wspólnoty Mieszkaniowej będzie ujęta w czynszu.