Skip to main content
KRAKÓW, KALWARYJSKA 72

Zakres Prac Remontowych

Założenia projektowe uwzględniają prace budowlane m.in. w poniższych zakresach:

  • Remont/przebudowa elewacji frontowej, elewacji od strony podwórza, piwnic;
  • Wykonanie wymiennikowni lub kotłowni z wykorzystaniem sieci MPEC;
  • Wymiana instalacji elektrycznej, WOD-KAN w częściach wspólnych budynku (bez rozprowadzania instalacji w lokalach);
  • Przebudowa instalacji gazowej lub jej likwidacja w częściach wspólnych budynku (w zależności od możliwości budowy kotłowni z sieci MPEC);
  • Remont instalacji wentylacji;
  • Remont/rozbudowa ścian, stropów, poddaszy, balkonów, klatek schodowych;
  • Wykonanie miejsc na rowery w obrębie podwórka;
  • Wymiana konstrukcji i poszycia dachu;
  • Budowa stropu pomiędzy ostatnim piętrem a poddaszem.

Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa. Czas otrzymania pozwolenia na budowę szacujemy na III kwartał 2021. Finansowanie prac zapewnione będzie poprzez kredyt bankowy zaciągnięty przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Miesięczna opłata na pokrycie raty kredytu Wspólnoty Mieszkaniowej będzie wynosić ok. 15 zł/m2 i zostanie ujęta w czynszu.