Skip to main content

    Składam ofertę zakupu mieszkania Nr 32 położonego przy ulicy Kalwaryjskiej 72 na poniższych warunkach (tylko transkacje gotówkowe):